logo van Zorg24 in Rolde

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zorg 24 kan resp. moet persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zorg 24 en u deze zelf aan Zorg 24 verstrekt. Zorg 24 kan in haar dagelijkse zorgpraktijk de volgende persoonsgegevens van u verwerken:


- bedrijfsnaam, voorzover van toepassing

- voor- en achternaam

- geslacht

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres


WAAROM ZORG 24 GEGEVENS NODIG HEEFT 

Zorg 24 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Zorg 24 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit verzorging en verpleging.


HOE LANG BEWAART ZORG 24 UW GEGEVENS

Zorg 24 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Zorg 24 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


WEBSITEBEZOEK

Op zorg24.org, de website van Zorg 24, worden géén bezoekgegevens bijgehouden.

Zorg 24 maakt géén gebruik van Google Analytics of welk ander systeem dan ook om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons zenden per brief of via het email-formulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Zorg 24 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


ADRESGEGEVENS

Zorg 24, Ceintuurbaan West 89, 9301 CR Roden, tel. 0612-855622, www.zorg24.org, Email

© 2021  Zorg24 - Roden