logo van Zorg24 in Rolde

Enkele, in de zorg gebruikte afkortingen

Wilt u zorg aanvragen, dan is het handig te weten wat sommige afkortingen betekenen en wat het verschil is tussen verschillende vormen van financiering.


AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom.


CIZ

Voor zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft u een AWBZ-indicatie nodig. Daarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U vraagt de AWBZ-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Om een beslissing te kunnen nemen verzamelt het CIZ informatie over u. Bijvoorbeeld over uw gezondheid en over uw huishouden. Het CIZ bekijkt wat u zelf nog kunt doen en welke hulp u nu al krijgt van familie, vrienden of buren. 


PGB

Met een persoonsgebonden budget bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. U sluit zelf een zorgovereenkomst af. En u betaalt zelf de zorgverlener en houdt de administratie bij. 


WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning op basis van de huidige WMO. Door de invoering van de WMO 2015 zal uw gemeente deze ondersteuning anders gaan organiseren.AWBZ toelichting

Als u recht heeft op zorg uit de AWBZ, stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar u en naar het zorgkantoor in uw regio.

U kunt een PGB voor AWBZ-zorg omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een PGB. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor.Zorg in natura

Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

© 2021  Zorg24 - Roden